Vizija ir misija

VIZIJA

  išpildyti visi AK kultūriniai poreikiai.

MISIJA

  meninės aplinkos kūrimas AK.

PRIORITETAI

  kokybiškas ugdymas, orientuotas į mokinių gebėjimus ir aukštos kokybės pasiekimus.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslas 1. Visų mokinių asmeninė ūgtis.
   Uždaviniai:
      1. Organizuotas darnus, orientuotas į rezultatą ugdymo procesas.
      2. Mokytojų kompetencijų didinimas.
Tikslas 2. Bendruomenė vertina meno mokyklą ne mažiau 8 (gerai).
   Uždaviniai:
     1. Puoselėti senas bei kurti naujas mokyklos tradicijas, aktyvinti socialinius ryšius mokyklos bendruomenėje.
     2. Patrauklios ir draugiškos mokiniui aplinkos kūrimas.
Tikslas 3. 100 proc. tikslinės auditorijos dalyvauja renginiuose.
   Uždaviniai:
     1. Orientuotis į organizuojamų renginių kokybę ir įvairovę.
     2. Kūrybinis bendradarbiavimas su mokinių tėvais.

Grįžti į pradžią

Muzikos mokykla | Naujosios Akmenės muzikos mokykla