Akmenės rajono meno mokykla vykdo neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programą „Žaisti (play) kanklėmis“. Lėšos šiai programai savivaldybėms skiriamos iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Programa, apjungdama sena ir nauja, siekia į meninę ir kultūrinę veiklą įtraukti muzikuojančius ir nemokančius groti (žaisti) kanklėmis vaikus. Nuostabu, jog nuotolinis mokymasis nesustabdė kūrybiškumo ir programos dalyviai sugebėjo paruošti muzikinius numerius, kuriuos spėjo parodyti renginiuose. Jau birželio pradžioje jungėmės į bendras „kiemo“ repeticijas, pasirodėme renginyje „Augame širdimi“ bei Joninių šventėje. Veiklų maratoną vainikavo bendra programos dalyvių ir jų tėvelių edukacinė-pažintinė išvyka į Anykščius. Praeidami Lajų taku, aplankėme ir iš arti pamatėme apdainuotą Puntuko akmenį ir Anykščių šilelį, o Labirintų parkas nustebino ne tik savo labirintų gausa, bet ir lauko muzikos instrumentais, kurių skambesio tembras priminė kanklių skambėjimą.

Kelionė suartino, pamokė tolerancijos, savarankiškumo ir suvokimo, jog jėga yra bendrume ir palaikyme. Smagu vieniems kitus pažinti ir bendradarbiauti.

 

20210623_191130 NVŠ 2 NVŠ Žaisti(play) kanklėmis (2) NVŠ